Celní správa PrahaByl jsem osloven Generálním ředitelstvím celní správy Praha s žádostí o opravu poničených exponátů, které byly zabaveny při celních kontrolách na území ČR. Šlo o velmi zajímavou práci, jelikož se jednalo o druhy spadající pod mezinárodní úmluvu CITES, konkrétně 2 kusy medvěda baribala a jednen vlk. Tyto exponáty využívá Generální ředitelství celní správy Praha v rámci dnech NATO jako ukázka živočišných druhů spadajících pod mezinárodní úmluvu CITES.

Před opravou

Před opravou

Po opravě

Po opravě